Volledige opleidingstijd

september 5, 2021 0 Door youreworthit

Gasmeten cursus

 

 

 

 

 

Volledige opleidingstijd: 10 (3 maanden)

Terug naar boven

Gezamenlijk uitgevoerde professionele metingen (niveau 2)

De gasmeten cursus “Gezamenlijk werk met professionele metingen” is geschikt voor personen die werkzaam zijn op het gebied van chemie, milieu, techniek en technische diensten voor productie en management.

Het onderwerp behandelt alle methoden die beschikbaar zijn om te meten in termen van gewicht, volume, druk, stroom, stroming, precisie, benaderingsalgoritmen, meetnormen en kilometerteller.

Er wordt een inleiding in de meetapparatuur gegeven en het praktisch gebruik van het materiaal wordt onderwezen.

Deze gasmeten cursus is bedoeld voor personen die zich voorbereiden om zelfstandig of in een klein team te worden toegepast.

Volledige opleidingstijd: 1 maand*

Terug naar boven

Gezamenlijk uitgevoerde professionele metingen (niveau 3)

De cursus “Professioneel meetwerk voor gezamenlijke rekening” is geschikt voor personen die werkzaam zijn op het gebied van chemie, milieu, techniek en technische diensten voor productie en management en die metingen moeten verrichten over een klein interval.

Het resultaat van de cursus omvat een praktisch opleidingsprogramma. Het werkt door een reeks beoordelingsinstrumenten aan te reiken waarmee elke beoefenaar snel en nauwkeurig kan beginnen met het uitvoeren van nauwkeurige metingen, zonder dure instrumentatie te moeten leren.

De deelnemers krijgen een inleiding van 10 minuten in de meetinstrumenten en een beoordelingsverslag van niveau 2 (bv. gasmeetinstrumenten). Er wordt voorzien in één tot twee dagen praktische opleiding in de praktische toepassing van de testapparatuur die nodig is om de test af te leggen.

De beoordelingsresultaten zullen ter verdere verificatie aan een externe certificatie-instantie worden voorgelegd.

Volledige opleidingstijd: 6 weken

Terug naar boven

Gezamenlijk uitgevoerde professionele metingen (niveau 4)

De cursus “Gezamenlijk werk in de professionele meetkunde” is geschikt voor personen die werkzaam zijn op het gebied van chemie, milieu, techniek en technische dienstverlening voor productie en management.

Het algemene doel van de cursus is de beoordeling en validering van opleidingsprogramma’s en gemeenschappelijke taken.

De opleiding en beoordeling worden gegeven onder toezicht van opgeleid personeel en omvatten het gebruik van meetinstrumenten en meetprocessen in een gecontroleerde laboratoriumomgeving.

Het onderwerp omvat: gemeenschappelijke montage- en instrumentatiekwesties voor meetapparatuur,. Bijzondere aandacht wordt besteed aan milieu- en personeelskwesties die relevant zijn voor het proces, en aan normalisatie waar nodig.

De kandidaten zullen een praktisch opleidingsprogramma volgen dat in detail beschrijft wat de succesvolle kandidaat zal verwerven. Er zijn vier oefeningen inbegrepen zodat de kandidaat praktische ervaring kan opdoen in het actmeetproces. De doeltreffendheid van elke cursus zal worden beoordeeld tijdens de praktische tests die aan het eind van de opleiding worden afgenomen.

Indien succesvol zal de persoon praktische ervaring hebben opgedaan in:

Aangezien de praktische opleiding beperkt is, zullen de praktische tests niet persoonlijk worden afgenomen en zal van de betrokkene worden verlangd dat hij de taken zelfstandig tot een goed einde brengt. Het individu zal voor de oefening worden betaald en er zal geen gelegenheid zijn voor individuele feedback nadat de oefening is voltooid.

Gezamenlijk – Verrichte professionele meetwerkzaamheden Niveau van bekwaamheid

OWSA: Overeengekomen

* Twee weken opleiding vereist *

Terug naar boven

Job Ali

Job Ali is een aanbieder van werkervaring gespecialiseerd in stageplaatsen voor mensen op proef in sectoren zoals het bedrijfsleven, de bouw, de industrie, de gezondheidszorg, de bouw, de landbouw, de detailhandel, internetbedrijven, financiële diensten, reclame en reizen.

Job Ali is een bekroonde kwalificatieverstrekker die hoogwaardige werkgelegenheid en carrièremogelijkheden biedt in omstandigheden die veel verder gaan dan de parameters van de normale markt voor werkzoekenden.

Er worden banen aangeboden op verschillende locaties en in verschillende beroepen, waaronder:

Banen worden rechtstreeks aangeboden en gecontacteerd door de sollicitant of de werkgever

Carrière-georiënteerde opties – Klantenservice, videospelletjes, digitale kunst, lesgeven, en beginnen in de horeca

Voorlichtings- en beloningsregelingen ter bevordering van verlof, simulatie, kwaliteitsregelingen, werkingssfeer

Mogelijkheden om voortdurend bij te leren – Assistentie van lerenden, beoordeling van cv’s, softwaretraining door middel van klassikale opdrachten en regelmatig mentorschap

Banencampagnes, machtigingsondersteuning, beleidsherziening, kansen, sollicitatiegesprekken, noem de momenten

Programma’s voor wereldwijde sponsoring, stages en loopbaanontwikkeling

Meer diepgaande informatie over onze voorwaarden en informatie voor Job Ali is beschikbaar op onze website – Job Ali Employment Opportunities.

Betalen voor deze post is contant in de hand of via Paypal

lees meer: